Публичный договор-оферта

ДОГОВІР ОФЕРТИ

Цей Договір є публічним договором – Договором  публічної оферти, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). При повній згоді з даним Договором, замовник приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати послуги, якщо інше не передбачено додатковим договором.

Цей Договір є угодою між  ТОВ “ДЖОЙ СОЛЮШЕН»  (надалі по тексту – «Виконавець») і будь-якою юридичною особою, фізичною особою-підприємцем або фізичною особою,  користувачем сайту www.speakandgo.education школа іноземних мов SARGOI, яка надалі іменується "Покупець"  (надалі – «Замовник»), що включає всі суттєві умови організації купівлі – продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет – магазин).

Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Виконавця і Замовника та визначаються Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року, Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 104 від 19 квітня 2007 року.

Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

 1. Загальні положення

1.1. Цей договір є публічною офертою ( відповідно до ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через сайт www.speakandgo.education Школа іноземних мов SARGOI.

1.2. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти www.speakandgo.education школа іноземних мов SARGOI є факт натисканням на посилання "Оформити замовлення", «Погодитись з умовами» або «Оплати замовлення».

1.3. Публічна оферта також є прийнятою при реєстрації Замовника на сайті школа іноземних мов SARGOI www.speakandgo.education.

1.4. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо ЗАмовник є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Замовник підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

 1. Терміни та визначення

2.1. «школа іноземних мов SARGOI» -сайт Виконавця («www.speakandgo.education»), створений для укладення договорів надання освітніх послуг на підставі ознайомлення Замовника з запропонованою Виконавцем послугою за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Замовника з Послугою – дистанційним засобом продажу освітньої послуги.

2.2. "Послуга" - перелік послуг, представлений в школа іноземних мов SARGOI.

2.3. "Персональні дані" – будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано відноситься до певної особи, чи до особи, яка визначається.

 1. Предмет договору

3.1. ТОВ «ДЖОЙ СОЛЮШЕН» зобов'язується виконати послугу, а Замовник зобов'язується оплатити  замовлену послугу на умовах Цього договору.

3.2. Цей договір регулює купівлю-продаж освітніх послуг в Школа іноземних мов SARGOI, в тому числі:

а) добровільний вибір Замовником послуги в Школа іноземних мов SARGOI по категоріям;

б) самостійне оформлення Замовником замовлення на сайті в Школа іноземних мов SARGOI («www.speakandgo.education»);

в) оплата Замовником замовлення, оформленого в Школа іноземних мов SARGOI («www.speakandgo.education»);

г) виконання робіт на умовах Цього договору.

 1. Порядок оформлення замовлення

4.1. Замовник самостійно оформляє замовлення онлайн в школа іноземних мов SARGOI або за допомогою телефонних засобів зв’язку за контактами, вказаними в школа іноземних мов SARGOI, або отримає в особистому кабінеті додатковий договір та рахунок на замовлену послугу

 1. Вартість і порядок оплати товару

5.1. Повна вартість товару вказується на сторінках сайту Школа іноземних мов SARGOI («www.speakandgo.education») Виконавця, або в рахунку в особистому кабінеті Замовника.

5.2. Ціни на послуги можуть змінюватися в залежності від кон'юнктури ринку, що відбивається на цінах в Школа іноземних мов SARGOI. Виконавець не може змінювати ціну для конкретного Замовника, в разі, якщо той вже прийняв умови Виконавця та здійснив у встановленому цим договором порядку оплату послуги.

5.3. Замовник оплачує замовлення за допомогою Інтернет-банкінгу., або іншим зручним для нього способом.

5.4. Розірвання Договору Замовником в односторонньому порядку не передбачає повернення Виконавцем всієї сумми, що одержані за надання освітньої послуги. Замовник має право на повернення 30% вартості оплачених занять, що залишилися до відвідування.

 1. Права та обов'язки сторін 

6.1. Замовник зобов'язаний:

а)  ознайомитись з інформацією про Послугу, яка розміщена на сайті Виконавця;

б) самостійно оформити замовлення на сайті, або за допомогою співробітників Виконавця;

в) своєчасно оплатити та отримати послугу на умовах цього договору;

6.2. Замовник має право вимагати від Виконавця дотримання умов цього договору.

6.3. Виконавець  зобов'язаний:

а) дотримувати умов цього договору;

б) надати замовлену послугу, згідно замовлення  та умов цього договору;

в) ТОВ «ДЖОЙ СОЛЮШЕН» не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача у суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Замовника через дію чи бездіяльність третіх осіб. 

6.4. Виконавець має право:

а) в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору.

 1. Відповідальність сторін 

7.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

7.2. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.

7.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п’яти календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.

7.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше п’яти місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

7.5. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь – яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

 1. Інші умови 

8.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті «www.speakandgo.education»

8.2. Сайт Виконавця www.speakandgo.education створений для організації дистанційного способу продажу послуг через Інтернет.

8.3. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником  при оформленні замовлення.

8.4. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

8.5. Оплата Замовником оформленого на сайті Виконавця www.speakandgo.education замовлення означає повну згоду Замовника  з умовами Договору (публічної оферти Сайту) і є датою укладення Договору між Виконавцем і Замовником.

8.6. Використання ресурсу www.speakandgo.education  для перегляду послуг, а також для оформлення замовлення є для Замовника безоплатним.

8.7. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Сайт www.speakandgo.education використовує інформацію про Замовника виключно в цілях функціонування Сайту (відправлення повідомлення Замовника про виконання замовлення, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).

8.8. Власним акцептування Договору або реєстрацією на сайті «www.speakandgo.education» (заповнення реєстраційної анкети) Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних у зареєстрованій базі Виконавця «Контрагенти» з наступною метою: дані, що стають відомі Виконавцю використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною  поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Виконавця. Для цілей, передбачених цим пунктом, Виконавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Замовлення, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер. 

8.9. Замовник дає Виконавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Виконавця (без додаткового повідомлення Учасника про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Замовник бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Виконавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу). 

8.10. У випадку небажання отримувати розсилку, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

 1. Термін дії цього договору

9.1. Цей договір набирає чинності з дня оформлення замовлення або реєстрації в школа іноземних мов SARGOI «www.speakandgo.education» і діє до виконання всіх умов договору.

Наш адрес

SARGOI International Community
03150, Киев, Украина, ул. Загородняя 15, офіс 523
+38(098) 900-81-18

32300, Камянець-Подольский, Украина, пр. Грушевского 21 В, 3 этаж
+38(097) 066-75-62

33028, Ровно, Украина, ул. Словацкого 4/6, оф. 244А
+38(068) 160-36-69

43000, Луцк, Украина, ул. Коперника 8, оф. 1
+38(050) 296-36-37

08136, Крюковщина, Украина, ул. Богуславская 1, оф. 68
+38(067) 808-81-82

 • dummy+380 (44) 290-7030

 • dummyinfo@SPnGO.com

Читать блог Анастасии Рыбак

© 2008-2024 SARGOI ENGLISH S&G Language School. All Rights Reserved. Development By ATEY

Search

 • Home
 • Обучение
 • За границей
 • Преподавателю
 • О SARGOI